top of page
IMG_1926.JPG

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als uw kind niet op school kan komen, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient u dit door te geven aan de administratie van de school en wel voor 8.00 uur. Kan uw kind niet meedoen met de gymles, dan kunt u dit schriftelijk mededelen aan de leerkracht.

Verlof

De bij de wet vastgestelde leerplicht is vanaf de leeftijd van 5 jaar, hetgeen betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd onderwijs moet laten genieten en niet zomaar thuis mag houden. Indien u verlof wenst voor uw kind; met andere woorden uw kind zal gedurende dit verlof de school niet kunnen bezoeken, zult u dit eerst met de schooldirectie moeten afstemmen. Wanneer u vragen hebt over extra verlof, of u twijfelt of u voor een bepaalde gebeurtenis wel verlof kunt krijgen, kunt u met deze vragen terecht bij de directie. Als u uw kind zonder toestemming thuis houdt van school, moet de directie dit als ongeoorloofd schoolverzuim aantekeningen.

Klik hier voor het aanvraagformulier extra schoolverlof.

bottom of page