top of page
Image by Arie Wubben

Ouderhulp

Ouderhulp bij schoolactiviteiten

Ouderhulp is een welkome bijdrage voor het team van De Cederboom.


Vanuit alle groepen kunnen ouders zich inzetten voor verschillende activiteiten op school.

Ouders helpen bij het coördineren en begeleiden van activiteiten binnen de school. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van contactouders die elke groep heeft. Door de vele activiteiten die de school organiseert, is regelmatig ouderhulp nodig. Contactouders kunnen zich aan het begin van ieder schooljaar aanbieden bij de leerkracht. Ook zijn we blij met alle ouders die zich spontaan aanbieden om ons te helpen.

Meehelpen is vooral ook leuk! Het biedt ouders een goede mogelijkheid om zich meer betrokken te voelen bij de school van hun kind. Tevens geeft het de gelegenheid meer zicht te krijgen op het schoolleven.

bottom of page