top of page
team 2021 2022.jpg

Het Cederboomteam

Directeur 

De directeur Prashaand Orie geeft algehele leiding aan de school en wordt op inhoudelijke aspecten van het onderwijs bijgestaan door onderdirecteur Karin Vrede. De directie en Peggy Coutinho vormen samen het managementteam. Het aanspreekpunt van de ouders/verzorgers voor de dagelijkse zaken is in eerste instantie de leerkracht, daarna de directeur. Regelmatig (minimaal vijfmaal per jaar) bespreekt de directie en het bestuur alle zaken die zich binnen en rondom de school afspelen. 

Intern Begeleider (IB-er)

De intern begeleider, Marieke Pelgrim-Bodewitz coördineert alle speciale zorg die aan leerlingen wordt gegeven. Verder helpt de IB´er de leerkrachten en de onderwijsassistent bij de invulling van de hulp aan kinderen met specifieke leer- en gedragsvragen. Daarnaast is de IB’er de spin in het web voor ouders en hulpverleners als het gaat om vragen over de extra zorg voor kinderen. Cito uitslagen worden schoolbreed door de IB-er geanalyseerd en de cyclus van onderwijskwaliteitsverbetering wordt twee keer per jaar in gang gezet.  

Remedial Teacher (RT-er)

De RT-ers werken nauw samen met de IB-er en de klassenleerkrachten en geven extra hulp aan leerlingen binnen en buiten de groep. 

Groepsleerkrachten

Onze leerkrachten zijn bevoegd om Nederlands basisonderwijs te verzorgen, of bezig met het behalen van hun digitaal pabodiploma (dit geldt voor onze Surinaamse leerkrachten die al ruime ervaring hebben in het lesgeven plus eerder het IOL diploma hebben behaald, dat gelijk staat aan twee jaar HBO). Al onze leerkrachten moeten voldoen aan de gestelde eisen van de Stichting NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs in de verschillende groepen. Ook geven zij, aan leerlingen die dat nodig hebben, extra begeleiding binnen de groep. Ook zorgen de leerkrachten ervoor dat de leerlingen die meer aan kunnen, uitdaging krijgen door middel van uitdagend en zelfstandig werkmateriaal.

De leerkrachten geven les volgens het expliciete directe instructiemodel (EDI). Deze vorm van instructie vraagt echt om actieve betrokkenheid van de leerlingen. EDI maakt gebruik van wat de leerlingen al weten (voorkennis) en verhoogt zo de intrinsieke motivatie.  Directe instructie werkt stap voor stap toe naar zelfstandige toepassing door de leerlingen, waardoor ze beter in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor de bijgebrachte kennis en vaardigheden.

Ontmoet ons team

Dagelijkse aandacht voor uw kind

De kern van De Cederboom is ons gepassioneerde team van leerkrachten, directie, zorg en ondersteunend personeel. Neem een kijkje hieronder om meer te weten te komen over onze teamleden.

Contact opnemen
prashaand.jpeg

Prashaand Orie

Directeur en groep 8

Prashaand is flexibel, innovatief en houdt van uitdagingen. Samen met het team, de Cederkids en ouders wilt hij de Cederboom naar een ander niveau tillen! Zijn wens voor de Cederboom is groei naar een hechte familie. Als directeur wil hij een veilige, uitdagende, maar vooral een kindvriendelijke leeromgeving creëren, zodat er optimaal geleerd kan worden.

De lesstof biedt hij graag aan met verschillende werkvormen. Verborgen schrijf, knutsel, teken of toneeltalenten komen zo naar boven. Eigen initiatief, leren ondernemen en goed kunnen samenwerken zijn belangrijke competenties volgens Prashaand. Leerlingen leren veel van elkaar op deze manier.

Karin.jpeg

Karin Vrede

Onderdirecteur en groep 5

Mijn naam is Karin Vrede en ik ben 35 jaar. Ik ben moeder van 2 zoons.

Elf jaar geleden ben ik vanuit Nederland naar Suriname verhuisd. Ik heb voornamelijk in het onderwijs en het bedrijfsleven gewerkt.

Met veel plezier ga ik dit jaar als onderdirecteur van de Cederboomschool aan de slag.

Mijn ervaring van de afgelopen jaren en mijn kennis zet ik graag in om de school naar hogere hoogtes te tillen.

Martha Samuels

Groep 0
(driejarigen en jonge vierjarigen)

Martha werkt met veel plezier en liefde met de kleintjes. Deze groep van driejarigen houden we bewust klein -maximaal 12 kinderen- om rust en voldoende aandacht te garanderen. Kleine kinderen leren woorden door veel te spelen, te praten, te zingen en te luisteren. Schatkist is de methode die we hiervoor gebruiken: vol thema's en leuke lesideeën. Zo maken de kinderen samen een dierenkliniek, een kledingwinkel of een vrachtauto. In groep 0 gebeurt altijd wel iets leuks!

WhatsApp Image 2022-11-09 at 3.44.18 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-11-09 at 3.44.24 PM (1).jpeg

Jasmijn van Esch

Leerkracht groep 1

Mijn naam is Jasmijn van Esch en ik ben 24 jaar. Ik kom uit Venlo, dit is een stadje in het zuiden van Nederland. In Nederland heb ik met veel plezier 2 jaar les mogen geven aan groep 1-2-3. Vol enthousiasme start ik na de vakantie op basisschool de Cederboom in groep 1 en groep 3. Thematisch werken en spelend leren in de onderbouw spreekt mij enorm aan. Dit zal ook veel terug te zien zijn in mijn onderwijs. Als juf geniet ik ervan wanneer kinderen zich ontwikkelen, ieder op hun eigen manier. Verder vind ik het belangrijk dat er een veilige en gezellige sfeer hangt in de klas. Dat er een band wordt opgebouwd tussen kinderen en leerkracht maar ook tussen de kinderen onderling. “Iedereen hoort erbij” is dan ook iets wat ik nastreef in de klas. Ik vind het mooi om hier deel van uit te mogen maken als leerkracht.

Shiwanie Sewamber

Leerkracht groep 1 en zorgleerkracht

Mijn naam is Shiwanie Sewambar en ben werkzaam in  groep 1. Ik heb een positieve houding. Ik wil mijn leerlingen een veilige omgeving bieden. Een omgeving waarin ze zich thuis voelen, geaccepteerd worden en waarin ieder kind optimaal kan leren.

Shiwanie.jpeg
rachel.jpeg

Rachel Wagijo

Leerkracht Groep 2

Rachel heeft de warme en rustige uitstraling van een ideale kleuterjuf. Ze legt op zo'n prettige en heldere manier uit, dat alle kinderen het begrijpen. Haar klas ziet er gezellig en uitdagend uit: bij het thema dieren loop je zo een oerwoud in.

Janice Karnadi

Leerkracht Groep 3

Janice werkt graag met kleine kinderen en vindt zelfstandigheid en zelfontwikkeling in haar klas heel belangrijk. Zeker in deze uitdagende periode waarbij afstandsonderwijs niet weg te denken is. Zij stimuleert en motiveert het kind om steeds beter te worden en deelt graag bruikbare tips met collega's. Zelfreflectie, veiligheid, warmte, samenwerken en organiseren zijn voor haar de belangrijkste competenties van een juf.

Janice.jpeg
muneca.jpeg

Muneca De Vries-Ford

Leerkracht Groep 4

Muneca werkt al 14 jaar in het Surinaamse onderwijs en heeft daarnaast ook een IOL diploma behaald. Ze geeft les met veel passie en houdt er van om haar lesgeven visueel te maken met meegebrachte bloemen, pannenkoeken of foto's. Muneca is dit schooljaar gestart met met de versnelde digitale pabo onder begeleiding van de directie, zodat ze over twee jaar haar Nederlandse onderwijsbevoegdheid op zak heeft.

Shamilie Paiman

Leerkracht Groep 5

...

shamilie.jpeg
Peggy.jpeg

Peggy Coutinho

Leerkracht Groep 6

Hallo allemaal, ik ben juf Peggy Coutinho. Ik werk reeds 7 jaar op de Cederboomschool. Gestart als invaller in groep 3, vervolgens 5 jaar groep 1/2 en 2 jaar en groep 4. Nu ben ik werkzaam in groep 6. Ik  werk met veel plezier op deze gezellige school. Een school waar leren leuk is!


Ik ga voor goed onderwijs en goede begeleiding voor de kinderen. Een natuurles in de buitenlucht en het onderzoeken van diertjes, is een van de leukste dingen om te doen. Verder mag het kind zichzelf ten alle tijden zijn en zich veilig voelen. Ik ben een juf. Ik ben er voor mijn kids. Oja, om niet te vergeten, ik ben 54 jaar moeder van 2 toffe jonge mannen en oma van 3 kleinkinderen.

Hans Paters

Leerkracht Groep 7

Ik ben meester Hans en ik woon met veel plezier in Suriname. Als ingenieur tropisch landgebruik word ik nu omgeschoold tot basisschoolleraar.


Kinderen zitten vol energie om zichzelf te ontwikkelen. Hun enthousiasme om te leren en te groeien spreekt mij aan. Ik vind het uitdagend en eervol om de kinderen verder te mogen helpen in hun ontwikkeling tot moderne "burgertjes".


Ik houd er van om de leerstof dicht bij de belevingswereld van de kinderen te brengen en theorie met praktijk te verbinden. Bij mij mag er best wel gelachen worden in de klas, want plezier en vrolijkheid vind ik belangrijk bij het leren leren. 
 

Ik hoop met iedereen samen het succes van de Cederboom verder uit te bouwen en ook uit te dragen.

hans.jpeg
Tahira.jpeg

Tahira Griffith

Leerkracht Groep 8 en Zorgleerkracht

Hallo iedereen, mijn naam is juf Tahira. Ik ben 26 jaar en heb 6 jaar ervaring in het Surinaams onderwijs (waarvan 2 jaar als muziekleerkracht). In mijn vrije tijd ben ik actief in een beauty salon.
Verder hou ik van gezellig uiteten met vrienden of muzikaal bezig zijn. In mijn klas zijn kinderen vrij om zichzelf te zijn en vooral vrij om fouten te maken, want uit fouten kun je heel veel leren. Het bieden van een veilige leeromgeving doormiddel van verschillende werkvormen is hoe ik graag te werk ga . Samen met collega’s , kinderen en de ouders maken we er een top  schooljaar van !

Marieke Pelgrim-Bodewitz

Interne Begeleider

...

marieke.jpeg
shirley.jpeg

Shirley Haas

Leesondersteuning en zorg

Shirley gebruikt haar jaren ervaring als leerkracht nu bij De Cederboom in de zorg. Shirley leest en rekent en oefent met kleine groepjes en houdt minutieus de vorderingen en opvallendheden bij. Juf Shirley heeft oog voor kinderen en ziet snel waar het moeite mee heeft en waarmee juist niet. Haar charme en grapjes zorgen ervoor dat leerlingen erg graag met haar aan de slag gaan.

Marsinem Dubois

Zorgmedewerker

Mijn naam is Marsinem Dubois, 62 jaar met 33 jaar pedagogische ervaring. Ik ben mama van 5 kinderen en oma van 5 kleinkinderen waar ik erg trots op ben. 'k Heb geduld en liefde voor kinderen en ben dan ook blij mijn bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen bij de Cederboom school. Mijn passie voor muziek zet ik voort door in mijn vrije tijd muziekles te geven aan jongeren.

Profiel foto Marsinem_edited_edited.jpg
cj.jpeg

Chai Joen Jong

Administratief medewerker

CJ staat vrolijk en positief in haar werk als backoffice van de administratie. Met humor en vriendelijkheid staat ze mensen te woord en regelt van alles. Nieuwe aanmeldingen van leerlingen gaan via haar. Salarisadministratie, contact met banken en de gehele leerlingadministratie (Parnassys) worden door CJ geregeld. Contact met klassenouders is ook CJ's verantwoordelijkheid.

Wendy Sandvliet

Administratief medewerker - Front Office

Mijn naam is Wendy.

Ik hou van volleyballen en lezen.

Vrijwilligerswerk is iets wat ik graag doe. Met heel veel plezier probeer ik zo accuraat mogelijk mijn werk verrichten bij de Front office. Bestellingen, financiële administratie en ziektemeldingen gaan via mij.

wendy.jpeg
Sandra.jpeg

Sandra Jhintoe

klassenassistent en facilitairassistent

Sandra helpt iedereen op school met klusjes, kopieerwerk, koffie en thee. Ook zorgt ze ervoor dat de koffiekamer, de gangen en de toiletten fris en netjes blijven. Met Sandra als vrolijke helper is elke werkdag op de Cederboom extra prettig.

Steve Esser

Conciërge

Steve is onze conciërge op de Cederboom. Het onderhoud van het gebouw en het erf valt onder zijn verantwoordelijkheid. Het gebouw en z'n omgeving houdt Steve mooi. Als klusjesman kan Steve veel, soms huren we een externe erbij voor grotere klussen. Ook regelt Steve bestellingen tussendoor en koeriert voor ons van hier naar daar.

unnamed (11).jpg
31493875_1720813648009360_14705145535266

Vikaash Ramgoelam

Sportleraar

Elke maandag gaan de leerlingen van groep 1 t/m groep 8 met hun leerkracht en de conciërge naar de Ismay van Wilgen sporthal, recht aan de overkant van De Cederboom. Deze sporthal is modern en van alle faciliteiten voorzien. Vijash geeft les aan onze leerlingen, samen met stagiaires van de sportopleiding. De lagere klassen doen veel spelletjes en turnoefeningen. Onze leerlingen uit de bovenbouw trainen steeds een aantal weken achter elkaar een sport (bv basketbal, volleybal, voetbal etc.)

bottom of page