top of page
IMG_1946.JPG

Cederboomouders

Wat kan ik als ouder verwachten op de Cederboomschool?

De Cederboom is een kleine, prettige en betrokken school. Ca 80 gezinnen vormen de oudergroep, dus ouders leren elkaar snel kennen. Naast het afleveren en ophalen van uw kind, ziet en spreekt u elkaar ook op bijeenkomsten zoals de Pagwaviering, Carnaval, de kerstborrel en de eindborrel. Van ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen wekelijks zelf controleren op luizen en neten en die direct bestrijden. Na elke vakantie plannen we een luizen-controlemoment in. Verdere informatie vindt u in ons luizenprotocol.


Contact met de leerkracht
Contact met de leerkracht start met de informatiemiddag/avond van uw groep aan het begin van het schooljaar. Daarnaast is er standaard twee keer per jaar persoonlijk contact tijdens de 10 minutengesprekken n.a.v. het rapport. Maar voor of na school kunt u ook altijd kort een vraag stellen of iets melden over uw kind. Als het onderwerp uitgebreider is, kunt u een afspraak maken met de leerkracht op een rustiger tijdstip. 

Leerkrachten communiceren naar hun oudergroep via mail. Terugmailen kan ook. 


Elke klas heeft een klassenouder, die de oudergroepsapp verzorgt en helpt met organisatorische klussen zoals uitjes, kerstdiner en paasontbijt. 

Algemene berichten
We houden ouders om de zoveel weken op de hoogte met onze digitale Cederinfo. Tussendoor zenden we algemene schoolmails als het nodig is.
We verzorgen twee jaarlijks een informatieavond voor alle ouders. Op het programma staan dan onderwerpen die voor de hele school van belang zijn.

Groep 8
Groep 8 heeft daarnaast nog een extra ouderavond ivm de schooladviezen. Ons  eindadvies is grotendeels gebaseerd op de citogegevens en de rapportgegevens van de afgelopen twee jaren. Daarnaast heeft de ervaring van de leerkracht van groep 8 met de leerling ook invloed. De leerkracht weet immers hoe de werkhouding in de klas is geweest en weet alles van de vorderingen of stagnaties. De Centrale Eindtoets van cito volgt nog in april/mei. Daarmee kan een leerling het schooladvies eventueel nog verhogen, maar nooit verlagen.

Ouderhulp, Cederraad, en bestuur
Als u behoefte heeft aan meer contact en u wil graag meehelpen, dan kan dat bijvoorbeeld als biebouder, u kunt zich aanmelden voor uitjes en evenementen of u kunt in overleg in de klas een les geven over bv uw beroep. Maar u kunt zich ook opgeven voor de Cederraad als daar een plek vrij is, ons ouderadviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen aan de school. 

Vindt u het echt belangrijk om met uw expertise actief bij te dragen aan het welzijn van de school en heeft u daar veel tijd voor over? Dan kunt u zich aanmelden als bestuurslid wanneer er een plek vrij komt. Het bestuur overlegt veelvuldig met directie en is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van onze school. 

bottom of page