top of page
IMG_1914.JPG

Ons leerling volgsysteem

Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van leerlingen is belangrijk. Om de voortgang van elk kind systematisch bij te houden bestaan er leerlingvolgsystemen. Aan de hand hiervan kan het onderwijsprogramma beter worden afgestemd op de leerling.

Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS)

Via het leerlingvolgsysteem (LOVS) krijgen leerkracht, ouders en schoolleiding zicht op de studievoortgang van een leerling door de jaren heen en in vergelijking met andere leerlingen in de klas.
De Cederboomkleuters doen nog niet mee aan ons LOVS maar ontvangen tweejaarlijks een kleuterrapport dat vooral gericht is op de ontwikkeling van schoolse en sociale vaardigheden. Kleuters zijn nog grillig in hun leerpatroon en het is belangrijker om op een ontspannen en speelse manier hun werkbereidheid en sociale vaardigheden te ontwikkelen. 

In groep 3 t/m 8 werken we wel met een leerlingvolgsysteem, we gebruiken hiervoor Cito. Uiteraard ontvangen deze leerlingen ook jaarlijks twee gewone schoolrapporten, aan de hand van de gemaakte methodetoetsen.  

Cito

LOVS-toetsen zijn vaardigheidstoetsen. Hierbij wordt de vaardigheid van het kind getoetst die hij/zij op dat moment zou moeten beheersen. Wij nemen cito toetsen af voor rekenen, begrijpend lezen en spelling. Ook nemen we avi toetsen en DMT toetsen af om de vorderingen van de technische leesvaardigheid te meten.

Een cito LOVS-toets bevat opgaven van uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen opgaven passend bij de groep waarin de leerlingen zitten, maar ook opgaven die beduidend moeilijker of makkelijker zijn. Voor deze toetsen kunnen de kinderen niet leren. Zo komen verschillen tussen leerlingen naar voren en wordt ook duidelijk welke leerlingen wat extra’s aankunnen en welke leerlingen herhaling nodig hebben.


Cito is niet bedoeld om leerlingen af te rekenen op hun kennis en kunde, maar om leerkrachten en IB/RT een helder beeld te geven van de lesonderwerpen die nogmaals uitgelegd moeten worden aan de hele groep of aan een paar individuele kinderen. Het is een goede manier om ons onderwijs zo effectief en to the point mogelijk te maken.  

unnamed (9).jpg
bottom of page