top of page
Meeting_edited.jpg

Cederraad

De Cederraad overlegt met en geeft advies aan de directie en het bestuur van de Cederboom. De Cederraad is samengesteld uit drie ouders en drie leerkrachten die de onder- en bovenbouw vertegenwoordigen.

De Cederraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken aangaande de school: Kwaliteit van de school, (kwaliteit van) team van leraren, kwaliteit en variëteit van het lesmateriaal, moderne hulpmiddelen (digiborden, laptops e.d.), financiën, schoolgeld,  personeelsaangelegenheden leraren, etc.


De Cederraad vertegenwoordigt de ouders en leraren. Leden hebben
zitting in de raad voor de duur van twee jaar, mits er een verbondenheid is met de school. Als er meer kandidaat leden zijn dan er vacatures zijn, worden er verkiezingen georganiseerd. De ouders kiezen de kandidaat leden voor het ouder deel van de raad en de leraren de kandidaat leden voor het leraren deel van de Cederraad. Deze verkiezingen zullen in de praktijk aan het eind of begin van een schooljaar worden gehouden.


De Cederraad bestaat momenteel aan de volgende personen:
Lerarengeleding
● Peggy Coutinho (groep 6)
● Jasmijn van Esch (groep 3)
● Rachel Wagijo (Groep 2)


Oudergeleding
● Martijn Schaap (Léon, groep 7)
● Jennifer Dubois (Adele en Ethan, groepen 3 en 4)
● Georgia Klisiari (Romeo en Chloé
, groepen 5 en 7)

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de leden van de Cederraad, dan kunt ons mailen op het mailadres
(cederraad@decederboom.com), appen/bellen via het telefoonnummer 8622855 (Rolf Koster) of als de zaken
weer genormaliseerd zijn, ons aanspreken op het schoolplein.

Wat de Cederraad precies doet:

  • (Helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de kinderdagviering of de sportdag.

  • Het organiseren van de luizencontroles.

  • Het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school.
  • Het betrekken van ouders bij school.

  • Het behartigen van de belangen van ouders bij de directie.

  • geïnformeerd worden door de directie over schoolse onderwerpen die gespeeld hebben of spelen op dat moment. 

  • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de schoolleiding. 

Als uw kind bij ons op school zit kunt u via dit e-mailadres de Cederraad makkelijk bereiken: cederraad@decederboom.com 

bottom of page