Meeting_edited.jpg
 

Cederraad

Eerst was er een ouder-leraren adviesraad, een soort medezeggenschapsorgaan dat op de achtergrond opereerde. Tijdens de achter-ons-gelaten uitdagende bestuurlijke periode van vorig schooljaar ontstond er spontaan een Centraal Ouderondersteuningsteam (COT), die de schoolleiding en bestuur bij stond als klankbord en denktank. Nu is daar de Cederraad.

De Cederraad overlegt met en geeft advies aan de directie en het bestuur van de Cederboom. De Cederraad vervangt zowel de ouder-leraren adviesraad, als het COT en is samengesteld uit drie ouders en drie leerkrachten die de onder- en bovenbouw vertegenwoordigen.


De Cederraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken aangaande de school: Kwaliteit van de school, (kwaliteit van) team van leraren, kwaliteit en variëteit van het lesmateriaal, moderne hulpmiddelen (digiborden, laptops e.d.), financiën, schoolgeld,  personeelsaangelegenheden leraren, etc.


De Cederraad vertegenwoordigt de ouders en leraren. Leden hebben
zitting in de raad voor de duur van twee jaar, mits er een verbondenheid is met de school. Als er meer kandidaat leden zijn dan er vacatures zijn, worden er verkiezingen georganiseerd. De ouders kiezen de kandidaat leden voor het ouder deel van de raad en de leraren de kandidaat leden voor het leraren deel van de Cederraad. Deze verkiezingen zullen in de praktijk aan het eind of begin van een schooljaar worden gehouden.


De Cederraad bestaat momenteel aan de volgende personen:
Lerarengeleding
● Peggy Coutinho (groep 1-2)
● Noëlle van Ginneken (groep 3)
● Janice Valies (groep 8 en ouder)


Oudergeleding
● Martijn Schaap (Léon, groep 3)
● Derrick Klaverweide (Levi, groep 3)


Voor de oudergeleding ontstaat er voor volgend schooljaar een vacature omdat de dochter van Rolf de school zal verruilen voor het voortgezet onderwijs.

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de leden van de Cederraad, dan kunt ons mailen op het mailadres
(cederraad@decederboom.com), appen/bellen via het telefoonnummer 8622855 (Rolf Koster) of als de zaken
weer genormaliseerd zijn, ons aanspreken op het schoolplein.

Wat de Cederraad precies doet:

  • (Helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de kinderdagviering of de sportdag.

  • Het organiseren van de luizencontroles.

  • Het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school.
  • Het betrekken van ouders bij school.

  • Het behartigen van de belangen van ouders bij de directie.

  • geïnformeerd worden door de directie over schoolse onderwerpen die gespeeld hebben of spelen op dat moment. 

  • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de schoolleiding. 

Als uw kind bij ons op school zit kunt u via dit e-mailadres de Cederraad makkelijk bereiken: cederraad@decederboom.com 

 

T +597-493030

Gravenberchstraat 2
Paramaribo, Suriname

©2020 door De Cederboom.