top of page
Image by Eliott Reyna

Na groep 8

Het schooladvies

Ons schooladvies wordt gemaakt met de Kijkwijzer. In dit digitale systeem voeren we de citoscores van gr 6, gr 7 en gr 8 in en het advies rolt er onderbouwd uit. Daarna kijken we naar de rapporten en de ervaringen van de huidige leerkracht, om nuancering aan te brengen in het advies. Dit advies krijgt u te horen tijdens het rapportgesprek in maart.  Ook zal de Kijkwijzer met u doorgenomen worden. 

Centrale Eindtoets groep 8

De Cederboom neemt jaarlijks ook de centrale eindtoets af in groep 8. Toch is het schooladvies dan -net als in Nederland- al gegeven op basis van de resultaten in groep 7 en 8 en op basis van de mening van de leerkracht over de werkhouding van de leerling en diens motivatie voor schools leren.
De Centrale eindtoets wordt ook pas in de maand april of mei afgenomen, verdeeld over drie dagen. Waarom doen we de centrale eindtoets dan nog? Omdat de leerling zo nog een extra kans krijgt om het schooladvies te verhogen. Verlagen kan namelijk niet meer. Leerlingen (en ouders) die menen dat er toch meer in zit, kunnen alle zeilen bij zetten en optimaal bijleren tot aan de centrale eindtoets.  

Doorstroom vervolgonderwijs

De adviezen van de Cederboomschool zijn naar Nederlands model:
- VWO
- HAVO 
- VMBO GT (gemengde/theoretische leerweg, de MAVO van vroeger)
- VMBO KL (kader beroepsgerichte leerweg)
- VMBO BL (basis beroepsgerichte leerweg)
Daarom sluit de Cederboom naadloos aan op een middelbare school in Nederland.

Vervolgonderwijs op een Surinaamse school
Als uw kind naar een Surinaamse middelbare school gaat, is omzetting naar het Surinaamse schoolsysteem bij het Minov vereist. Dat is makkelijk en we doen het elk jaar. Dan wordt het een andere onderverdeling:  

- VWO 

- HAVO

- MULO (VMBO-GT)

- LBO   (VMBO KL of BL).    


Zowel de Nederlandse als de Surinaamse particuliere scholen in Paramaribo hebben elk hun eigen aannamebeleid.


Heeft uw kind VWO, HAVO of VMBO GT advies gekregen? Ook vanuit een Surinaamse middelbare school bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar het Nederlands hoger onderwijs zoals MBO, HBO of universiteit.

Op het bureau van Onderwijs Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat kunnen ouders terecht voor meer informatie over het voortgezet onderwijs en vervolgmogelijkheden.

bottom of page