top of page
unnamed (7).jpg

Visie van De Cederboom

Onze visie

De Cederboom stelt zichzelf een hoog doel:
onze school streeft ernaar de leerlingen op te leiden tot sociale, positieve, probleemoplossende volwassenen met lef.

Hoe doen we dit? Door kinderen zich in eerste instantie thuis te laten voelen en daarnaast het cognitief leren centraal te stellen. In een warme, veilige, respectvolle omgeving kunnen kinderen zich immers optimaal ontwikkelen. Verbinding is het sleutelwoord waarmee onze school werkt. 

Een goede samenwerking tussen (ouder)bestuur, directie, leerkrachten, kinderen en ouders vormt de basis voor ons positieve schoolklimaat. We zijn een kleinschalige school met een sterk verbonden gevoel. Ouders helpen mee onze school mooi en up to date te houden. Het groen om de school, het afwateringssysteem op het speelplein, de digiborden... allen aangebracht in samenwerking met enthousiaste en betrokken ouders.  

Het werken op de Cederboom staat dus in het teken van onderling contact en rekening houden met elkaar. We vragen leerlingen in de klas regelmatig naar hun gevoel en laten ze vertellen wat hen bezig houdt. Als er problemen zijn, praten we die uit. Vanaf groep 1 houden leerlingen jaarlijks een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp. Regels en verwachtingen zijn helder op de Cederboom. Rust en stilte tijdens het werken is normaal, later op de lesdag afgewisseld met gezelligheid en interactie. 

Gedurende een schooldag worden niet alleen vaardigheden aangeleerd op cognitief gebied, maar ook op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied. Het doel van de Cederboom is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot sociale en positieve volwassenen die stappen durven te nemen. 

Samenspelen, samenwerken en zorg dragen voor elkaar zijn belangrijke eigenschappen in het leven. Daarom zijn de pauzes bij ons op school ontspannen en helder georganiseerd. Na een kwartier eten in de klas gaan maximaal drie groepen tegelijk een half uur buitenspelen, onder toeziend oog van twee leerkrachten. Ons speelplein is groot genoeg en er staan leuke, kleurige speeltoestellen en er is een schaduwrijk voetbalveldje. Groepsspellen worden gestimuleerd. Kinderen beoordelen hun schooldag immers vaak op hoe een pauze verliep. Dat gevoel nemen we serieus, van leerkracht tot directie.


 Als blijkt dat een kind moeite heeft met samenspelen of bij de groep horen, dan gaan we in gesprek met het kind en de ouders. Soms is een sociale vaardigheidscursus nodig, soms een klassengesprek. De Cederboom zal zich altijd inzetten voor het individuele kind in samenwerking met de ouders.

bottom of page