top of page
unnamed (7).jpg
unnamed (11).jpg
unnamed (1).jpg
unnamed (4).jpg
unnamed (8).jpg
unnamed (5).jpg
unnamed (9).jpg
unnamed (10).jpg
unnamed.jpg
unnamed (12).jpg
unnamed (2).jpg
unnamed (6).jpg
unnamed (13).jpg
unnamed (3).jpg

Groep 3 t/m 8

In groep 3 tot en met 8 wordt er in homogene groepen van maximaal 25 kinderen klassikaal gewerkt. De juf/meester kan hierdoor meer individuele aandacht besteden aan leerlingen die dat nodig hebben. De groepen hebben een vast dagritme en werken met een dagtaak. Deze wordt iedere dag op het schoolbord geschreven. De juf/meester weet van te voren wie extra aandacht nodig heeft. Na het geven van de dagtaak is er extra tijd hen die extra instructie te geven. Iedere week hebben twee leerlingen klassendienst. Zij dragen dan verantwoordelijkheid voor de klas en zorgen voor het materiaal. Het uitgebreide lesprogramma van de groepen 3 tot en met 8 vindt u op pagina 10, 11 en 12 in onze schoolgids.

Lezen

Het leren lezen is één van de speerpunten van ons lesprogramma. We merken dat de leesontwikkeling niet altijd vanzelf gaat, sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Bij de leesontwikkeling streven wij ernaar dat de kinderen eind groep 8 avi uit hebben. In groep 3 gebruiken we de methode: ‘veilig leren lezen’ en vanaf groep 4 de methode: ‘grip op lezen’. Hier wordt het accent gelegd op begrijpend lezen. Naast technisch en begrijpend lezen willen we onze leerlingen vooral liefde voor het lezen bij te brengen.

Presentaties en werkstukken

In de groepen 5 t/m 8 houden de kinderen 1 keer per jaar een spreekbeurt en een boekbespreking. Vanaf groep 6 krijgen kinderen een opdracht voor het maken van een nieuwskring en vanaf groep 7 krijgen de kinderen een opdracht om een werkstuk te maken.

Schrijven

Voor het leren schrijven wordt in groep 3 en 4 de methode ‘Pennenstreken’ gebruikt en in groep 5 en 6 de methode ‘Ik schrijf duidelijk’. In groep 3 start het leren schrijven met een letter meteen schrijven nadat ze deze hebben leren lezen.

Taal

Met lesmethode ‘Taalactief’ leren kinderen de taalvaardigheden:

luisteren: nauwkeurig, geconcentreerd en kritisch luisteren; 

spreken: het vlot, expressief en ook precies uitdrukken van woorden; 

schrijven: van zakelijke teksten tot creatieve producten; 

lezen: taal loopt vaak over in het begrijpend lezen;

woordenschat: nieuwe woorden, uitdrukkingen en gezegdes.

Rekenen

Met de Wereld in Getallen 4 (WIG) kiest De Cederboom voor een heldere rekenmethode met een duidelijke opbouw en structuur.
Er is een bijwerkboek voor rekenaars die wat extra hulp kunnen gebruiken of juist het pluswerkboek voor leerlingen die uitdaging nodig hebben.

De wereld verkennen

In de groepen 5 t/m 8 krijgen de leerlingen natuur & techniek-, aardrijkskunde- en geschiedenisles uit de methode Naut, Meander en Brandaan. Voor alle drie de vakken is er een leerlingenboek en een werkboek. In groep 3 en 4 wordt er gewerkt in het “doeboek” met leerdoelen voor wereldoriëntatie. De drie kennisgebieden geschiedenis, aardrijskunde en natuur & techniek komen geïntegreerd en in een combinatie van leren en spelen naar voren.

Engels en expressie

In groep 5 t/m 8 wordt al snel een aardig mondje Engels gesproken. Met de methode ‘The Team’ wordt naast aandacht voor het mondelinge taalgebruik ook een basis gelegd voor de grammatica. Muziekonderwijs, tekenen, drama en handvaardigheid worden door de eigen groepsleerkracht verzorgd.

Gym

Groep 1 t/m 8 krijgt les van een gymdocent -in aanwezigheid van de klassenleerkracht- in de Ismay van Wilgen sporthal tegenover De Cederboomschool.

bottom of page