top of page

Klachten en procedure

Soms komt het voor dat een ouder een klacht heeft, of een dringende vraag. Het lijkt dan makkelijk om meteen meerdere mensen in de cc te zetten. Maar de juiste volgorde van handelen staat in de schoolgids. Op deze manier worden klachten doelgericht, efficiënt en door de juiste persoon/personen behandeld:


6.8 Klachtenregeling

  1. Betreft de klacht een klassenaangelegenheid, het lesprogramma of de klassenorganisatie: de ouder dient de klacht eerst onder de aandacht te brengen van de groepsleerkracht.

  2. Vinden de ouders met de groepsleerkracht geen oplossing voor het probleem, dan wordt de directie van de school ingeschakeld en wordt er samen met de ouders en leerkracht naar een oplossing gezocht.

  3. Komt de ouder er ook niet uit met de directie, dan kan de ouder een gesprek aanvragen met de leerkracht, directie en een bestuurslid erbij. 

  4. Indien in al de hierboven genoemde gevallen de ouder niet tevreden is met de wijze waarop de school met de klacht is omgegaan, kan de ouder de klacht deponeren bij de Landelijke Klachtencommissie van de Verenigde Bijzondere Scholen in Den Haag. 
    http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies/klachten/landelijke-klachtencommissie-voor-het-algemeen-bijzonder-onderwijs

Om te voorkomen dat te snel teveel mensen worden ingeschakeld, is het dus belangrijk om eerst contact op te nemen met de leerkracht. Pas als leerkracht en de ouder samen niet uit het probleem blijken te komen, zal directie erbij komen. In uitzonderlijke gevallen -die echt niet met de leerkracht en directie kunnen worden opgelost- wordt er een bestuurslid bij gevraagd. Is het probleem dan nog niet opgelost, dan is er de klachtencommissie in Den Haag.


Het bestuur is er voornamelijk voor andere zaken. Denk aan vragen over de financiën, algemeen beleid, onderhoud etc. Maar ook dan is het efficiënter om eerst een mail te zenden naar de directie. Prashaand werkt fulltime op school en kan makkelijk actie ondernemen.

bottom of page