top of page
unnamed (13).jpg

UW KIND INSCHRIJVEN

Hoe schrijf ik mijn kind in op de Cederboomschool?


Aanmelding van nieuwe leerlingen kan zowel mondeling, telefonisch en ook via de mail. U wordt dan door de Cederboomschool uitgenodigd voor een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek krijgt u een rondleiding en wordt uitleg gegeven over de school en over de inschrijfvereisten. Leerlingen die tussendoor willen instromen, krijgen als er plek is een intaketoets. Middels deze intaketoets kunnen we kijken of de leerling de schoolstof aan kan en op haar/zijn plek is in de desbetreffende jaargroep. Inschrijfgeld is eenmalig 100 EURO per leerling.   

SCHOOLGELD VOOR SCHOOLJAAR 2023-2024

Het schoolgeld bedraagt  1400,- EURO per schooljaar. 

Dit kan in 10 termijnen van 140,- EURO worden voldaan. 
 

Hakrinbank rekeningnummers:
20.93.45.248 (SRD)
                                   
20.83.35.214 (USD)
                                   
20.83.35.222 (EUR)

Steeds voor de 5e van de maand overmaken t.n.v. Stichting de Cederboom. 

Onder vermelding van de naam, groep en het leerlingnummer van uw kind. 

U kunt ook met pinpas (BNETS) of cash betalen bij de administratie van de school.


Betalen per half jaar kan ook. Het schoolgeld is dan 700 EURO. 

Te betalen op 1 oktober en op 1 maart. 

Waarom deze data? Gezien de economische situatie van ons land kijkt de Cederboom drie maal per jaar of de hoogte van het schoolgeld nog reëel is. Als het door koersstijgingen of inflatie niet anders kan, zijn we genoodzaakt het schoolgeld tussendoor te verhogen. Uiteraard zullen we dit zo lang mogelijk voorkomen. Pas wanneer de financiële gezondheid van de school in gevaar komt, gaan we over tot tussendoor verhogen. Dit kan per 1 oktober, 1 januari, of 1 april gebeuren.  

Ouders die graag in een keer het gehele schoolgeld willen betalen kunnen dat, 

maar alleen in valuta: USD of Euro's. U kunt contact opnemen met de administratie voor de gehanteerde koers. 

Hakrinbanknummer 20.83.35.214 (USD)

Hakrinbanknummer 20.83.35.222 (Euro's)

Gezinskorting:
Voor grote gezinnen hebben we korting. Indien u drie of meer kinderen op De Cederboom heeft, heeft u recht op 20 % korting per kind vanaf het derde kind (voor het eerste en tweede kind betaalt u wel het normale bedrag van 140 EURO per termijn, voor de andere kinderen betaalt u 112,- EURO per kind per termijn).

 

Let op: 

Als ouders langdurig verzuimen ( minimaal twee termijnen) het schoolgeld te voldoen en er ook na herhaalde verzoeken en gesprekken geen oplossing voor het probleem is gevonden, dan behoudt de school zich het recht om de schoolovereenkomst te ontbinden en het lesgeven aan het kind te staken, tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij herhaaldelijk wanbetalen zal de school voor het daaropvolgende schooljaar het aanbieden van een nieuwe schoolovereenkomst achterwege kunnen houden.


Ieder jaar dient u uw kind middels een herinschrijvingsformulier opnieuw aan te melden voor een leerjaar op De Cederboom. Materiaalkosten kost 100 EURO per kind per schooljaar. Voor meer informatie omtrent het schoolgeld vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen met de administratie. Op schooldagen bellen naar : tel(+597) 493030 of stuur een e-mail naar: administratie@decederboom.com

Klik hier voor het inschrijfformulier. (IN BLOKSCHRIFT INVULLEN)

IMG_1942_edited.jpg
bottom of page