unnamed (4).jpg
 

De peutergroep, groep 1 en 2.

In de peuter- en kleutergroepen wordt gewerkt met een vast dagritme. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van een grote en kleine kring, vrije keuze activiteiten, verplichte werkmomenten en uitgestelde aandacht. Tijdens de grote of kleine kring doet de leerkracht een activiteit met de kinderen die valt onder één van de volgende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, ruimtelijke oriëntatie, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling of muziek.

Tijdens de inloop van 7.00 tot 7.25 uur heeft u als ouder dagelijks de mogelijkheid om met uw kind in de klas aanwezig te zijn.

Methode Uk & Puk

De peuters in groep 0 werken met de methode Uk & Puk van Schatkist. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo komen in deze methode de eerste stapjes van taal, rekenen en communicatieve vaardigheden aan bod. Op deze manier worden de kinderen goed voorbereid om te starten in groep 1.

Methode Puk & Ko

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met het totaalprogramma van de methode Puk & Ko van Schatkist. Samen met de pop Ko ontwikkelen de kinderen spelenderwijs hun taal, rekenen en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is het stimuleren van de sociaal-communicatieve vaardigheden van kleuters heel erg belangrijk. De kinderen leren o.a. hoe ze samen moeten spelen, hoe ze voor zichzelf op moeten komen en hoe je om moet gaan met ruzie. Per jaar wordt er gewerkt met verschillende thema’s. Bij elk thema staat Ko centraal en is het een trouwe gesprekspartner van de kinderen.

 

T +597-493030

Gravenberchstraat 2
Paramaribo, Suriname

©2020 door De Cederboom.