top of page
Online Class

De Cederboom in Coronatijd

Goed onderwijs in ingewikkelde tijden

Update 18 februari 2022: vanaf maandag 21 februari 2022 mogen scholen in Suriname weer in volle groepen naar school. Wij gaan daar direct in mee, dus vanaf die week kunnen alle Cederboomkinderen weer dagelijks naar school! Mocht het overheidsbeleid in de toekomst weer wijzigen, dan schakelen we terug naar hybride of volledig afstandsonderwijs (zoals we de afgelopen twee jaar al hebben moeten doen).

Al sinds 13 maart 2020 is Corona een belangrijke factor in ons onderwijs. Momenteel (situatie februari 2022) kunnen we fysiek lesgeven in halve groepen. De A groep komt de ene dag, de B groep de andere dag. Ze komen steeds om en om naar school.  

Als uw kind bij ons een dag thuisonderwijs heeft, stuurt de leerkracht van te voren de stof naar de leerlingen (via hun gmailadres) of naar de ouders (als de leerlingen te jong zijn). In sommige groepen geven we werkboekjes mee, of fysieke werkbladen. Dat ligt aan de les en de stof. 


Vanaf groep 4 werken onze leerlingen thuis overwegend met Snappet, de meest complete lesmethode voor alle kernvakken (zie www.snappet.nl) Snappet beschikt over een geweldig leerkrachtendashboard waarmee we de vorderingen van leerlingen kunnen zien en bijsturen. Ook levert Snappet ons groeigrafieken zodat we kunnen zien of een kind vooruit gaat, of juist een duwtje in de rug nodig heeft. In google classroom worden soms extra lessen klaar gezet. 

Voor Snappet vragen we u om een eenmalige bijdrage van 50 euro per leerling per jaar (alleen voor gr 4 t/m 8). Het gehele schooljaar kunnen we er dan gebruik van blijven maken. U kunt Snappet ook gebruiken om uw kind extra te laten oefenen in vakanties of weekeinden. Met Snappet staan we nooit voor verrassingen als de Coronaregels weer worden aangescherpt.   

Wat doet De Cederboom nog meer? Aan de poort ontsmetten we de handen van de leerlingen en bezoekende ouders, en meten we de temperatuur. Na het buitenspelen ontsmetten we weer. Leerkrachten geven les met een doorzichtig spatmasker op, de deuren staan open en de ventilatoren staan aan voor een goede luchtcirculatie.

De citotoetsen zijn voor ons een belangrijk meetinstrument m.b.t. onze onderwijskwaliteit, en we zullen altijd alles op alles zetten om deze meetmomenten door te laten gaan. In juli 2020 namen we de citotoetsen ook af, maar dan in groepjes van max. 4 leerlingen (conform de toen geldende strenge regels). 

Ook in Coronatijd doet De Cederboom haar uiterste best om goed onderwijs te leveren en geen achterstanden op te lopen in schoolstof. Met ons uitgebreide zorgteam, onze gedreven leerkrachten en Snappet is ons dat tot op heden goed gelukt. 

bottom of page